kačicovité

Text hesla

kačicovité, Anatidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves). Majú krátky plochý široký na okraji vrúbkovaný zobák zakončený platničkou (tzv. nechtom), stredne dlhý až dlhý krk, zavalité telo, krátky chvost a krátke silné nohy. Sú viac-menej viazané na vodu, preto majú medzi troma prednými prstami na nohách plávaciu blanu, husté, k telu dokonale priliehajúce nepriepustné perie a dobre vyvinutú nadchvostovú mazovú žľazu. Sú dobré plavce, niektoré druhy sa výborne potápajú. Pre mnohé druhy je typický pohlavný dimorfizmus; samice sú sfarbené omnoho skromnejšie. Kačicovité sa živia najmä rastlinnou potravou. Väčšina žije v prísnej monogamii. Hniezdia zvyčajne raz ročne, mláďatá sú nekŕmivé. Patrí sem okolo 42 rodov (napr. hus, kačica a labuť), približne so 147 druhmi, ktoré sa vyskytujú takmer na celom svete (okrem Antarktídy) a obývajú mokraďové biotopy; druhy z chladnejších oblastí sú prísne sťahovavé.

Zverejnené v marci 2017.

Kačicovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacicovite