Kachyňa, Karel

Text hesla

Kachyňa, Karel, 1. 5. 1924 Vyškov – 12. 3. 2004 Říčany, okres Praha-východ — český filmový režisér. R. 1947 – 51 študoval réžiu na FAMU v Prahe. Spočiatku sa venoval réžii dokumentárnych filmov (prvé filmy dokončil ešte počas štúdia), napr. Za život radostný (1950), Věděli si rady (1950), Není stále zamračeno (1950), Neobyčejná léta (1952), Lidé jednoho srdce (1953), Z čínského zápisníku (1954), Stará čínská opera (1954). Neskôr začal režírovať hrané i televízne filmy. V polovici. 50. rokov 20. stor. zaujal filmami Král Šumavy (1959) a Práče (1960), neskôr sa jeho tvorba priblížila k tvorbe českej novej vlny. V 60. rokoch 20. stor. sa jeho filmy stavali kriticky ku komunistickému režimu, a preto boli po nástupe normalizácie zakázané, napr. film Ucho (1970), ktorý mal premiéru až 1990. V 70. a 80. rokoch 20. stor. bol Kachyňa nútený nakrúcať filmy, ktoré svojím obsahom neodporovali vládnucej komunistickej moci, napriek tomu však patria k najlepším súdobým českým a československým filmom. Režisér filmov Noc nevěsty (1967), Už zase skáču přes kaluže (1970), Pozor, vizita! (1981), Smrt krásných srnců (1986, podľa poviedok O. Pavla), Oznamuje se láskám vašim (1988), Poslední motýl (1991), Fany (1995), Hanele (1999) a i., televízneho seriálu Tři králové (1998) i televíznych filmov Zlatí úhoři (1979, podľa poviedok O. Pavla, hlavná cena na Medzinárodnom televíznom festivale Prix Italia), Otec neznámý aneb cesta do hlubin duše výstrojního náčelníka (2001), Kožené slunce (2002), Cesta byla suchá, místy mokrá (2003) a i. Nositeľ Českého leva za dlhoročný umelecký prínos k českému filmu (1995) a zvláštnej ceny na MFF v Karlových Varoch za dlhoročný prínos k svetovej kinematografii (1999).

Zverejnené v marci 2017.

Kachyňa, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kachyna-karel