Kábús bin Sa’íd

Text hesla

Kábús bin Sa’íd, plným menom Kábús bin Sa’íd bin Tajmúr Ál Sa’íd, 18. 11. 1940 Salálah — ománsky sultán (od 1970), syn sultána Sa’ída bin Tajmúra (*1910, †1972, vládol 1932 – 70). Vyštudoval na Kráľovskej vojenskej akadémii v Sandhurste (grófstvo Berkshire, Spojené kráľovstvo). Po návrate do Ománu (1965) bol otcom držaný v domácom väzení. Vlády sa ujal 1970 po palácovom prevrate podporovanom Spojeným kráľovstvom a následnom odchode otca do exilu. Inicioval rozsiahle reformy s cieľom vymaniť Omán z medzinárodnej izolácie. Modernizoval krajinu a napomáhal jej rozvoj budovaním ciest, nemocníc, škôl, priemyselných zariadení a prístavov. Vedie pomerne liberálnu vnútornú i zahraničnú politiku, ustanovil 17-členný vládny kabinet a parlamentné voľby s pasívnou i aktívnou účasťou žien, moc však naďalej ponechal v rukách kráľovskej rodiny. Počas jeho vlády sa 1971 stal Omán členom OSN a Arabskej ligy a neskôr ako jediná krajina v oblasti Perzského zálivu uznal mierovú zmluvu z 1979 medzi Egyptom a Izraelom.

Text hesla

Kábús bin Sa’íd, plným menom Kábús bin Sa’íd bin Tajmúr Ál Sa’íd, 18. 11. 1940 Salálah — ománsky sultán (od 1970), syn sultána Sa’ída bin Tajmúra (*1910, †1972, vládol 1932 – 70). Vyštudoval na Kráľovskej vojenskej akadémii v Sandhurste (grófstvo Berkshire, Spojené kráľovstvo). Po návrate do Ománu (1965) bol otcom držaný v domácom väzení. Vlády sa ujal 1970 po palácovom prevrate podporovanom Spojeným kráľovstvom a následnom odchode otca do exilu. Inicioval rozsiahle reformy s cieľom vymaniť Omán z medzinárodnej izolácie. Modernizoval krajinu a napomáhal jej rozvoj budovaním ciest, nemocníc, škôl, priemyselných zariadení a prístavov. Vedie pomerne liberálnu vnútornú i zahraničnú politiku, ustanovil 17-členný vládny kabinet a parlamentné voľby s pasívnou i aktívnou účasťou žien, moc však naďalej ponechal v rukách kráľovskej rodiny. Počas jeho vlády sa 1971 stal Omán členom OSN a Arabskej ligy a neskôr ako jediná krajina v oblasti Perzského zálivu uznal mierovú zmluvu z 1979 medzi Egyptom a Izraelom.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kábús bin Sa’íd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabus-bin-said