K bunky

Text hesla

K bunky (angl. killer cells – zabíjačské bunky) — heterogénna populácia buniek (aktivované makrofágy, neutrofily, eozinofily, NK bunky a niektoré lymfocyty), ktoré majú receptory pre Fc fragmenty protilátok (→ fragment, význam 1). Po naviazaní špecifických protilátok na terčové bunky ich K bunky svojimi Fc receptormi rozpoznajú, pričom sa súčasne aktivujú a nakoniec terčové bunky usmrtia (→ ADCC).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2018.

K bunky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/k-bunky