Jurkovičová, Anna

Text hesla

Jurkovičová, Anna, vydatá Hurbanová, 6. 4. 1824 Nové Mesto nad Váhom – 2. 2. 1905 Martin, pochovaná na Národnom cintoríne — slovenská ochotnícka herečka, dcéra S. Jurkoviča, manželka J. M. Hurbana, matka S. Hurbana (→ Vajanský), stará matka Vladimíra Hurbana Vladimírova (→ VHV) a V. Roya.

Od 1831 žila v Sobotišti. Ako ochotnícka herečka podporovala formou divadelných predstavení šírenie národného povedomia a bojovala proti spoločenským predsudkom. R. 1841 – 42 vystupovala v rámci divadelných aktivít svojho otca ako jedna z prvých divadelných ochotníčok na Slovensku v ochotníckej družine bratislavských študentov, ktorí boli členmi Slovenského národního divadla nitranského. Účinkovala v troch predstaveniach: v aktovke Starý vozka Petra III. (ako Anička Dobrožilová, 1841 Sobotište) A. von Kotzebuea, vo veselohre Divotvorný klobauk (krčmárova dcéra Betuška, 1841 Myjava) V. K. Klicperu a v tragédii Nevolníci aneb Isidor a Olga (Olga, 1842 Sobotište, Liptovský Mikuláš) Ernsta Benjamina Saloma Raupacha (*1784, † 1852). Mala vystúpiť aj v titulnej postave vo Voltairovej tragédii Zaira aneb Boj víry a lásky (v preklade A. Braxatorisa ml.), ale z organizačných príčin sa predstavenie na Myjave (1842) neuskutočnilo. Po sobáši s J. M. Hurbanom (1845) už v divadle nevystupovala a venovala sa len rodine a miestnej osvetovo-výchovnej činnosti. R. 1845 – 48 žila v Hlbokom, v období prenasledovania rodiny počas Slovenského povstania 1848 – 49 sa 1848 ukrývala s rodinou v Rusave (dnes okres Kroměříž) na Morave a v Prahe, 1849 opäť v Rusave, potom žila v Brezovej pod Bradlom, od 1850 v Hlbokom a po manželovej smrti od 1888 v Martine.

Jej životný príbeh opísala A. Lacková (Zora) v románoch Anička Jurkovičová (1948) a Z čírej lásky (1958), v réžii J. Lacku bol nakrútený trojdielny televízny film Anička Jurkovičová (1983). Od 1998 sa v Novom Meste nad Váhom každoročne koná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov Festival Aničky Jurkovičovej.

Zverejnené v novembri 2013.

Jurkovičová, Anna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jurkovicova-anna-0