jukagirsko-čuvanské jazyky

Text hesla

jukagirsko-čuvanské jazyky — skupina blízko príbuzných jazykov pôvodného obyvateľstva vých. Sibíri s areálom rozšírenia medzi riekami Lena a Anadyr zaraďovaná do spoločenstva paleoázijských jazykov. Patria k nim omočtina a čuvančina (zaniknuté v 18. stor. pod asimilačným tlakom najprv Čukčov a neskôr Rusov), ako aj jukagirčina (→ Jukagiri), ktorá sa zachovala až do súčasnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

Jukagirsko-čuvanské jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jukagirsko-cuvanske-jazyky