Jordaens, Jacob st.

Text hesla

Jordaens [-dáns], Jacob, st. , 19. 5. 1593 Antverpy – 18. 10. 1678 tamže — flámsky barokový maliar, návrhár tapisérií a kresliar, spolu s P. P. Rubensom a A. van Dyckom patrí k najvýznamnejším flámskym umelcom.

Žiak Adama van Noorta (*asi 1561, †1641), svojho neskoršieho tesťa. R. 1615 sa ako autor akvarelom maľovaných plátenných a papierových tapiet stal členom antverpskej Gildy sv. Lukáša, 1621 jej dekan. Spočiatku maľoval akvarely, neskôr aj olejomaľby. V 30. a 40. rokoch 17. stor. už patril k vyhľadávaným umelcom (prijímal cirkevné objednávky, pracoval pre európske kráľovské dvory, vytváral predlohy na tapisérie) a po Rubensovej smrti sa dopyt po jeho prácach ešte zvýšil. Na niektorých zákazkách spolupracoval s Rubensom, ktorého tvorbu veľmi obdivoval (napr. maľby pre poľovnícky zámoček Torre de la Parada pri Madride, 1637 – 38). K významným prácam pre kráľovské dvory patrí napr. cyklus malieb Príbeh o Psyche (1639 – 40) pre Karola I., séria 35 malieb pre zámok v Uppsale, ktoré si objednal švédsky kráľovský dvor. K tapisériám, ktoré boli utkané podľa jeho predlôh, patria napr. cykly Príbeh o Odyseovi (1630 – 35) a Výjavy z dedinského života (asi 1635). Asi 1656 prestúpil z rímskokatolíckej do reformovanej cirkvi, aj naďalej však prijímal objednávky na výzdobu rímskokatolíckych kostolov. Okrem Rubensa ho ovplyvnil aj Caravaggio, od ktorého prevzal drsný realizmus pri zobrazovaní ľudských typov a používanie silnejších kontrastov svetla a tieňa. Jordaensovo umelecké dielo sa vyznačuje všestrannosťou. Maľoval mytologické a náboženské obrazy (Utrpenie sv. Apolónie pre augustiniánsky konvent v Antverpách, 1628), príbehy z histórie a legendy, alegórie, portréty a ilustrácie flámskych prísloví. Jeho obrazy sú plné postáv a emócií, charakterizuje ich vitalita a energia (napr. Ježiš vyháňa kupcov z chrámu, 1645 – 50). Namaľoval aj množstvo žánrových obrazov s pitkami, hodovaním a zábavou, ktoré sa vyznačujú zemitým humorom. Vytvoril množstvo prípravných kresieb, ktoré skicoval rôzne kombinovanými technikami.

Text hesla

Jordaens [-dáns], Jacob, st. , 19. 5. 1593 Antverpy – 18. 10. 1678 tamže — flámsky barokový maliar, návrhár tapisérií a kresliar, spolu s P. P. Rubensom a A. van Dyckom patrí k najvýznamnejším flámskym umelcom.

Žiak Adama van Noorta (*asi 1561, †1641), svojho neskoršieho tesťa. R. 1615 sa ako autor akvarelom maľovaných plátenných a papierových tapiet stal členom antverpskej Gildy sv. Lukáša, 1621 jej dekan. Spočiatku maľoval akvarely, neskôr aj olejomaľby. V 30. a 40. rokoch 17. stor. už patril k vyhľadávaným umelcom (prijímal cirkevné objednávky, pracoval pre európske kráľovské dvory, vytváral predlohy na tapisérie) a po Rubensovej smrti sa dopyt po jeho prácach ešte zvýšil. Na niektorých zákazkách spolupracoval s Rubensom, ktorého tvorbu veľmi obdivoval (napr. maľby pre poľovnícky zámoček Torre de la Parada pri Madride, 1637 – 38). K významným prácam pre kráľovské dvory patrí napr. cyklus malieb Príbeh o Psyche (1639 – 40) pre Karola I., séria 35 malieb pre zámok v Uppsale, ktoré si objednal švédsky kráľovský dvor. K tapisériám, ktoré boli utkané podľa jeho predlôh, patria napr. cykly Príbeh o Odyseovi (1630 – 35) a Výjavy z dedinského života (asi 1635). Asi 1656 prestúpil z rímskokatolíckej do reformovanej cirkvi, aj naďalej však prijímal objednávky na výzdobu rímskokatolíckych kostolov. Okrem Rubensa ho ovplyvnil aj Caravaggio, od ktorého prevzal drsný realizmus pri zobrazovaní ľudských typov a používanie silnejších kontrastov svetla a tieňa. Jordaensovo umelecké dielo sa vyznačuje všestrannosťou. Maľoval mytologické a náboženské obrazy (Utrpenie sv. Apolónie pre augustiniánsky konvent v Antverpách, 1628), príbehy z histórie a legendy, alegórie, portréty a ilustrácie flámskych prísloví. Jeho obrazy sú plné postáv a emócií, charakterizuje ich vitalita a energia (napr. Ježiš vyháňa kupcov z chrámu, 1645 – 50). Namaľoval aj množstvo žánrových obrazov s pitkami, hodovaním a zábavou, ktoré sa vyznačujú zemitým humorom. Vytvoril množstvo prípravných kresieb, ktoré skicoval rôzne kombinovanými technikami.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jordaens, Jacob st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jordaens-jacob-st