Jönköping

Text hesla

Jönköping [-čö-] — mesto v juž. Švédsku na juž. brehu jazera Vättern, administratívne stredisko kraja (länu) Jönköping; 96-tis. obyvateľov (2017). Priemysel drevársky (tradičná výroba zápaliek od 1844), kovoobrábací, strojársky (výroba záhradnej, lesnej a inej techniky v továrni Husqvarna v mestskej štvrti Huskvarna), textilný, papiernický. Dopravná križovatka, letisko.

Mesto vzniklo pravdepodobne v 12. stor. ako obchodná osada Köping na križovatke obchodných ciest. Prvýkrát písomne doložené 1278 ako Junakøpung, od 1284 mesto, rozvíjať sa začalo v 14. stor. Pre svoju strategickú polohu počas dánsko-švédskych vojen bolo dvakrát vypálené (1567, 1612), od 1614 prestavované. Neogotický kostol Sofiakyrkan (1888), múzeá (Múzeum zápaliek v budove fabriky z 1848), univerzita (1977).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 6. septembra 2018.

Jönköping [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jonkoping