Jones, Allen

Text hesla

Jones [džouns], Allen, 1. 9. 1937 Southampton — anglický maliar, sochár a grafik, predstaviteľ britského pop-artu. Študoval na Hornsey College of Art v Londýne (1955 – 59) a na Royal College of Art v Londýne (1959 – 60), kde sa zoznámil s D. Hockneym a R. B. Kitajom. Jeho výrazové prostriedky vychádzajú z reklamného sveta, inšpirovali ho erotické ilustrácie v časopisoch, ale aj diela F. Nietzscheho, S. Freuda a C. G. Junga. V tvorbe sa zaoberá ženským telom a sexualitou, ktoré často spracúva až explicitne fetišistickým a sadomasochistickým jazykom, napr. v sérii ženských figúr pretvorených na nábytok (Kreslo, 1969).

Text hesla

Jones [džouns], Allen, 1. 9. 1937 Southampton — anglický maliar, sochár a grafik, predstaviteľ britského pop-artu. Študoval na Hornsey College of Art v Londýne (1955 – 59) a na Royal College of Art v Londýne (1959 – 60), kde sa zoznámil s D. Hockneym a R. B. Kitajom. Jeho výrazové prostriedky vychádzajú z reklamného sveta, inšpirovali ho erotické ilustrácie v časopisoch, ale aj diela F. Nietzscheho, S. Freuda a C. G. Junga. V tvorbe sa zaoberá ženským telom a sexualitou, ktoré často spracúva až explicitne fetišistickým a sadomasochistickým jazykom, napr. v sérii ženských figúr pretvorených na nábytok (Kreslo, 1969).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jones, Allen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jones-allen