John, Jiří

Text hesla

John [jón], Jiří, 6. 11. 1923 Třešť, okres Jihlava – 22. 6. 1972 Praha — český maliar, grafik a ilustrátor, manžel A. Šimotovej. Študoval na Štátnej grafickej škole a na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (1946 – 51). Od roku 1963 pôsobil na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe.

V rokoch 1955 – 59 s V. Boštíkom vytvoril na stene Pinkasovej synagógy v Prahe Pamätník obetí šoa z českých krajín (ručne napísaný abecedný zoznam vyše 77-tisíc obetí holokaustu, 1992 – 96 reštaurované). Hlavným námetom jeho diel bola príroda, a to najmä nepretržitý kolobeh jej obnovovania, premeny hmoty, organickej a anorganickej štruktúry, svetlo a tma, ako aj zem a v nej prebiehajúce procesy. Kompozície budoval na spôsob zátišia, kombinoval maľbu s kresbou. V polovici 60. rokov 20. stor. sa charakter jeho prác zmenil, diela začali byť konfliktnejšie a kontrastnejšie, pravdepodobne vyjadrovali jeho utrpenie z ťažkej choroby. Venoval sa aj grafike a tvorbe ilustrácií, bol medzinárodne uznávaným rytcom.

Text hesla

John [jón], Jiří, 6. 11. 1923 Třešť, okres Jihlava – 22. 6. 1972 Praha — český maliar, grafik a ilustrátor, manžel A. Šimotovej. Študoval na Štátnej grafickej škole a na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (1946 – 51). Od roku 1963 pôsobil na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe.

V rokoch 1955 – 59 s V. Boštíkom vytvoril na stene Pinkasovej synagógy v Prahe Pamätník obetí šoa z českých krajín (ručne napísaný abecedný zoznam vyše 77-tisíc obetí holokaustu, 1992 – 96 reštaurované). Hlavným námetom jeho diel bola príroda, a to najmä nepretržitý kolobeh jej obnovovania, premeny hmoty, organickej a anorganickej štruktúry, svetlo a tma, ako aj zem a v nej prebiehajúce procesy. Kompozície budoval na spôsob zátišia, kombinoval maľbu s kresbou. V polovici 60. rokov 20. stor. sa charakter jeho prác zmenil, diela začali byť konfliktnejšie a kontrastnejšie, pravdepodobne vyjadrovali jeho utrpenie z ťažkej choroby. Venoval sa aj grafike a tvorbe ilustrácií, bol medzinárodne uznávaným rytcom.

Zverejnené v novembri 2013.

John, Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/john-jiri