Joffrey Ballet

Text hesla

Joffrey Ballet [džofri balej] — americký baletný súbor, ktorý pod názvom Robert Joffrey Theater Ballet založili 1956 v New Yorku R. Joffrey (riaditeľ) a G. Arpino (vedúci choreograf) z tanečníkov skupiny Robert Joffrey Ballet Concert (založená 1953) a zo žiakov American Ballet Center (založený 1953, neskôr názov Joffrey Ballet School). Prvé turné uskutočnili 1956, prvé predstavenie vo väčšom meste 1957 v Chicagu. R. 1960 bol súbor premenovaný na Robert Joffrey Ballet, 1962 – 64 ho finančne podporovala filantropka Rebekah Harknessová (Harkness, *1915, †1982; o. i. umožnila zahraničné turné, napr. 1963 do Sovietskeho zväzu), ako choreografi tam pôsobili A. Ailey, L. Christensen, T. Bolender a i. Po rozchode s R. Harknessovou (1964 odišla s časťou súboru a založila Harkness Ballet) sformoval R. Joffrey nový súbor, ktorý debutoval 1965 a 1966 sa stal stálym telesom City Center v New Yorku ako City Center Joffrey Ballet. Od 1977 pôsobil pod súčasným názvom v New Yorku a jeho časť 1982 – 92 v Los Angeles. Po smrti R. Joffreyho (1988) prevzal umelecké vedenie súboru (do 2007) choreograf G. Arpino, ktorý ho 1995 presunul do Chicaga. Od 2007 vedie súbor jeho bývalý tanečník Ashley C. Wheater (*1958), od augusta 2008 pôsobí v Joffrey Tower Auditorium Theater v Chicagu. Od januára 2009 sídli v budove aj tanečná škola Joffrey Academy of Dance. Súbor patril k priekopníkom súčasného tanca, v repertoári má však aj klasické baletné diela.

Zverejnené v novembri 2013.

Joffrey Ballet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joffrey-ballet