Joaquín, Nick

Text hesla

Joaquín [choakin], Nick, plným menom Nicomedes Márquez Joaquín, pseudonym Quijano de Manila, 4. 5. 1917 Manila – 29. 4. 2004 tamže — filipínsky spisovateľ a novinár. Istý čas pracoval ako korektor, neskôr ako redaktor v kultúrno-politickom týždenníku The Philippines Free Press; považovaný za zakladateľa filipínskej investigatívnej žurnalistiky. Dôrazný zástanca umeleckej slobody s veľkou spoločenskou autoritou, verejne sa zastával politicky nepohodlných umelcov. Svoje poviedky, romány, ako aj básne a eseje písal najmä po anglicky. Autor historickej eseje Bitka v Manilskom zálive (La Naval de Manila, 1934), poviedok so znakmi magického realizmu Predvečer prvého mája (May Day Eve) a Letný slnovrat (Summer Solstice; sfilmovaná 2001 pod názvom Tatarin, réžia Tikoy Aguiluz), ktoré vyšli v zbierke Próza a básne (Prose and Poems, 1952), románu Žena s dvoma pupkami (The Woman Who Had Two Navels, 1961; slov. 1982) zaoberajúceho sa konfliktom dvoch kultúr (pôvôdnej, hispanizovanej a americkej), ako aj koexistenciou dobra a zla v človeku i vo svete, zaujímajúceho vo filipínskej literatúre osobitné miesto, divadelnej hry Portrét umelca ako Filipínca (A Portrait of an Artist as Filipino, 1966) zachytávajúcej prelínanie sa filipínskych tradícií so západnými kultúrami (špan. a amer.), detektívneho románu Jaskyňa a tiene (Cave & Shadows, 1983) z obdobia demonštrácií proti režimu F. E. Marcosa v 70. rokoch 20. stor. a historickej biografie Aquinovci z Tarlacu: Esej z histórie troch generácií (The Aquinos of Tarlac: An Essay on History as Three Generations, 1983) zobrazujúcej dramatickú históriu filipínskej prezidentskej rodiny Aquinovcov. Nositeľ viacerých ocenení.

Text hesla

Joaquín [choakin], Nick, plným menom Nicomedes Márquez Joaquín, pseudonym Quijano de Manila, 4. 5. 1917 Manila – 29. 4. 2004 tamže — filipínsky spisovateľ a novinár. Istý čas pracoval ako korektor, neskôr ako redaktor v kultúrno-politickom týždenníku The Philippines Free Press; považovaný za zakladateľa filipínskej investigatívnej žurnalistiky. Dôrazný zástanca umeleckej slobody s veľkou spoločenskou autoritou, verejne sa zastával politicky nepohodlných umelcov. Svoje poviedky, romány, ako aj básne a eseje písal najmä po anglicky. Autor historickej eseje Bitka v Manilskom zálive (La Naval de Manila, 1934), poviedok so znakmi magického realizmu Predvečer prvého mája (May Day Eve) a Letný slnovrat (Summer Solstice; sfilmovaná 2001 pod názvom Tatarin, réžia Tikoy Aguiluz), ktoré vyšli v zbierke Próza a básne (Prose and Poems, 1952), románu Žena s dvoma pupkami (The Woman Who Had Two Navels, 1961; slov. 1982) zaoberajúceho sa konfliktom dvoch kultúr (pôvôdnej, hispanizovanej a americkej), ako aj koexistenciou dobra a zla v človeku i vo svete, zaujímajúceho vo filipínskej literatúre osobitné miesto, divadelnej hry Portrét umelca ako Filipínca (A Portrait of an Artist as Filipino, 1966) zachytávajúcej prelínanie sa filipínskych tradícií so západnými kultúrami (špan. a amer.), detektívneho románu Jaskyňa a tiene (Cave & Shadows, 1983) z obdobia demonštrácií proti režimu F. E. Marcosa v 70. rokoch 20. stor. a historickej biografie Aquinovci z Tarlacu: Esej z histórie troch generácií (The Aquinos of Tarlac: An Essay on History as Three Generations, 1983) zobrazujúcej dramatickú históriu filipínskej prezidentskej rodiny Aquinovcov. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Joaquín, Nick [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joaquin-nick