ježovky

Text hesla

ježovky, Regularia, pravidelné ježovce — podtrieda z kmeňa ostnatokožce, podkmeň bezstopkavce (Eleutherozoa), trieda ježovce (Echinoidea); v starších systémoch samostatná trieda. Pravidelné päťlúčovosúmerné morské živočíchy s ústnym otvorom na spodnej a s análnym otvorom na vrchnej strane tela. Patrí sem napr. červenkastý jedlý druh ježovka jedlá (Echinus esculentus) s priemerom okolo 17 cm, ktorá sa vyskytuje na pobreží záp. Európy. Potravu loví pomocou dlhých vysúvateľných ambulakrálnych nôh (→ Aristotelov lampáš).

Zverejnené v novembri 2013.

Ježovky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jezovky-0