jerseyský dobytok

Text hesla

jerseyský dobytok [džerzij-] — plemeno dobytka mliekového úžitkového typu vyšľachtené v 18. stor. na ostrove Jersey zložitým krížením rôznych importovaných plemien s miestnym dobytkom, od 1763 sa rozmnožuje len čistokrvnou plemenitbou (1879 založená plemenná kniha). V súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšie a najodolnejšie plemená hovädzieho dobytka s relatívne vysokou mliekovou úžitkovosťou (5 500 – 7 000 kg ročne, priemerný obsah tuku 6 – 7 %, proteínov do 4,5 %). Jerseyský dobytok je malého vzrastu (výška v kohútiku okolo 120 cm), hmotnosť kráv 350 – 400 kg, býkov 450 – 600 kg. Typické je jednofarebné sfarbenie od žltej cez odtiene hnedej a tmavočervenej až po sivú farbu, mulec, rohy, paznechty a koniec chvosta bývajú čierne. V súčasnosti sa okrem Európy chová hlavne v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande.

Zverejnené v novembri 2013.

Jerseyský dobytok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jerseysky-dobytok