Jermolovová, Marija Nikolajevna

Text hesla

Jermolovová (Jermolova), Marija Nikolajevna, 15. 7. 1853 Moskva – 12. 3. 1928 tamže — ruská činoherná herečka. Počas štúdia na Moskovskej divadelnej škole (dnes Vyššia divadelná škola M. S. Ščepkina) debutovala 1870 ako Emília Galotti (G. E. Lessing), od 1871 členka Malého divadla v Moskve. Výrazný typ tragédky so štýlom hry príbuzným E. Duseovej. Vynikajúco stvárnila najmä dramatické a tragické postavy klasického repertoáru (hry A. S. Puškina, A. N. Ostrovského, I. S. Turgeneva a A. K. Tolstého). Stvárnila napr. postavu Kataríny (A. N. Ostrovskij: Búrka), Panny Orleánskej (F. Schiller), Márie Stuartovej (F. Schiller), Faidry (J. Racine), Sapfó (F. Grillparzer) a Lady Macbeth (W. Shakespeare: Macbeth). Ovplyvnila ruské ženské realistické herectvo niekoľkých generácií i herectvo a tvorbu K. S. Stanislavského. Je podľa nej nazvané Moskovské divadlo M. N. Jermolovovej (založené 1925), asteroid č. 3657 (Jermolova) a kráter na Venuši.

Text hesla

Jermolovová (Jermolova), Marija Nikolajevna, 15. 7. 1853 Moskva – 12. 3. 1928 tamže — ruská činoherná herečka. Počas štúdia na Moskovskej divadelnej škole (dnes Vyššia divadelná škola M. S. Ščepkina) debutovala 1870 ako Emília Galotti (G. E. Lessing), od 1871 členka Malého divadla v Moskve. Výrazný typ tragédky so štýlom hry príbuzným E. Duseovej. Vynikajúco stvárnila najmä dramatické a tragické postavy klasického repertoáru (hry A. S. Puškina, A. N. Ostrovského, I. S. Turgeneva a A. K. Tolstého). Stvárnila napr. postavu Kataríny (A. N. Ostrovskij: Búrka), Panny Orleánskej (F. Schiller), Márie Stuartovej (F. Schiller), Faidry (J. Racine), Sapfó (F. Grillparzer) a Lady Macbeth (W. Shakespeare: Macbeth). Ovplyvnila ruské ženské realistické herectvo niekoľkých generácií i herectvo a tvorbu K. S. Stanislavského. Je podľa nej nazvané Moskovské divadlo M. N. Jermolovovej (založené 1925), asteroid č. 3657 (Jermolova) a kráter na Venuši.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jermolovová, Marija Nikolajevna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jermolovova-marija-nikolajevna