Jergušová-Vydarená, Lýdia

Text hesla

Jergušová-Vydarená, Lýdia, 20. 7. 1940 Banská Bystrica — slovenská výtvarníčka. R. 1957 – 63 študovala na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita) a 1964 – 68 u P. Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. R. 1990 – 99 pôsobila na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2000 – 03 viedla Ateliér alternatívnej grafiky na Fakulte výtvarného umenia Akadémie umenia v Banskej Bystrici (2002 – 03 prorektorka). R. 2003 – 07 pôsobila v občianskom združení Slovenská výtvarná únia. Spočiatku sa venovala monumentálnej tvorbe v architektúre (vitráže, kamenné a keramické mozaiky, leptané sklo, leptaný plech), a najmä technike ručne tkanej tapisérie, v ktorej vytvorila vlastnú techniku (vrstvený útok), od 1990 sa venuje prevažne grafike, najmä sieťotlači, inšpiruje sa aj objavmi vo vede, najmä v matematike. Vystavovala na viacerých domácich i zahraničných výstavách celosvetového významu.

Zverejnené v novembri 2013.

Jergušová-Vydarená, Lýdia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jergusova-vydarena-lydia