Jen Li-pen, Yan Liben

Text hesla

Jen Li-pen, Yan Liben, okolo 600 – 673 — čínsky dvorný maliar panovníkov dynastie Tchang a vysoký úradník. Pochádzal z umeleckej rodiny, jeho otec bol maliar, kaligraf a odborník v oblasti architektúry, maliarom bol aj jeho brat. Jen Li-pen sa venoval portrétnemu a náboženskému maliarstvu (buddhistické a taoistické témy). Používal pevnú a precíznu dodatočne kolorovanú kresbu tušom, ktorou sa mu darilo vystihnúť charakter, tváre a gestá portrétovaných. K najvýznamnejším a najlepšie zachovaným prácam patria zvitky Trinásť cisárov, z ktorých prvých šesť sa zachovalo len ako kópie (z polovice 11. stor.), ostatných sedem sú originály (z 2. polovice 7. stor.).

Text hesla

Jen Li-pen, Yan Liben, okolo 600 – 673 — čínsky dvorný maliar panovníkov dynastie Tchang a vysoký úradník. Pochádzal z umeleckej rodiny, jeho otec bol maliar, kaligraf a odborník v oblasti architektúry, maliarom bol aj jeho brat. Jen Li-pen sa venoval portrétnemu a náboženskému maliarstvu (buddhistické a taoistické témy). Používal pevnú a precíznu dodatočne kolorovanú kresbu tušom, ktorou sa mu darilo vystihnúť charakter, tváre a gestá portrétovaných. K najvýznamnejším a najlepšie zachovaným prácam patria zvitky Trinásť cisárov, z ktorých prvých šesť sa zachovalo len ako kópie (z polovice 11. stor.), ostatných sedem sú originály (z 2. polovice 7. stor.).

Zverejnené v novembri 2013.

Jen Li-pen, Yan Liben [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jen-li-pen-yan-liben