jeleňovité

Text hesla

jeleňovité, Cervidae — čeľaď z triedy cicavce (Mammalia), rad párnokopytníky (Artiodactyla). Prežúvavé, bylinožravé, voľne žijúce živočíchy, ktoré sa vyskytujú na celom svete (do Austrálie a na Nový Zéland boli introdukované). Samce jeleňovitých (pri soboch aj samice) majú na výbežkoch čelovej kosti kostené parohy, ktoré sa každoročne obnovujú. Parohy jednotlivých druhov jeleňovitých majú charakteristický tvar, veľkosť a členenie. Jeleňovité nemajú žlčník, majú pachové žľazy, z ktorých sú nápadné predočnicové žľazy (tzv. slzníky).

Patrí sem druhovo najpočetnejší rod jeleň (Cervus) s množstvom poddruhov, ako aj rody kabar (Moschus), los (Alces), pudu (Pudu), srnec (Capreolus), srnček (Hydropotes), sob (Rangifer), daniel (Dama), muntžak (Elaphodus, Megamuntiacus, Muntiacus), jeleník (Blastocerus, Hippocamelus, Mazama, Odocoileus, Ozotoceros) a Elaphurus s jediným druhom jeleň milu (Elaphurus davidianus).

Zverejnené v novembri 2013.

Jeleňovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jelenovite