jeleník

Text hesla

jeleník — jednotný názov rodov Blastocerus, Hippocamelus, Mazama, Odocoileus a Ozotoceros z triedy cicavce (Mammalia), rad párnokopytníky (Artiodactyla), čeľaď jeleňovité. Patrí sem 10 menších druhov, ktoré sa vyskytujú v Severnej, Strednej a Južnej Amerike (žijú najmä v lesoch a v trávnatých oblastiach, niektoré druhy vystupujú aj do vysokých polôh Ánd), napr. poľovne obľúbený a v Európe pokusne introdukovaný druh jeleník bielochvostý (Odocoileus virginianus).

Zverejnené v novembri 2013.

Jeleník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jelenik