jednotka intenzívnej starostlivosti

Text hesla

jednotka intenzívnej starostlivosti, JIS — špecializované zdravotnícke pracovisko poskytujúce pacientom ohrozeným na živote zlyhaním jednej alebo viacerých základných životných funkcií, ktoré je nutné sústavne sledovať a monitorovať, intenzívnu liečebnú, diagnostickú a rehabilitačnú starostlivosť. Na JIS sa riešia stavy, ktoré vyžadujú urgentnú liečbu, napr. stavy bezvedomia, šoky, akútne intoxikácie, celkové zlyhania krvného obehu, respiračné zlyhania, akútne cievne príhody, náhle poruchy vodného a elektrolytového metabolizmu, popáleniny, patologické stavy novorodencov a i. Býva súčasťou rôznych oddelení (interného, chirurgického, hemodialyzačného, neurologického a i.). Predchodcami JIS boli pooperačné izby a oddelenia, resp. anestéziologicko-resuscitačné oddelenia, neskôr začali vznikať kardiologické JIS (koronárne a antiarytmické) a následne jednotky poskytujúce napr. metabolickú, hematologickú, neurologickú, psychiatrickú a neonatologickú intenzívnu starostlivosť.

Zverejnené v novembri 2013.

Jednotka intenzívnej starostlivosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednotka-intenzivnej-starostlivosti