jednobunkové organizmy

Text hesla

jednobunkové organizmy — najjednoduchšie zvyčajne mikroskopické (s priemerom 2 nm až 6 cm) organizmy, ktoré tvorí jediná bunka zabezpečujúca všetky životné funkcie. Jednobunkové organizmy môžu byť prokaryontného (napr. baktérie) alebo eukaryontného typu (napr. rozsievky a jednobunkovce).

Zverejnené v novembri 2013.

Jednobunkové organizmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednobunkove-organizmy