javajka

Popis ilustrácie

Javajky z inscenácie O Rámovi a Síte, 1971, výtvarníčka Jana Pogorielová, Západoslovenské krajské bábkové divadlo, Nitra, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea, hrad Modrý kameň

Text hesla

javajka [vl. m.] — druh spodovej bábky (bábky ovládanej zdola). Názov je odvodený od ostrova Jáva v Indonézii, kde vznikli spodové bábky vodené na tyči. Javajka je modifikáciou trojrozmernej bábky s pohyblivými končatinami používanej v indonézskom bábkovom divadle wayang golék (→ indonézske divadlo). Bábkoherec drží javajku nad hlavou, pričom jeho ľavá ruka tvorí telo bábky (pod kostýmom) a zároveň ovláda kolík alebo mechanizmus jej hlavy, pravá ruka ovláda ruky bábky, a to dvoma drôtmi (čempurity) pripevnenými na nich. Javajka sa v 1. polovici 20. stor. stala populárnou v bývalom ZSSR, napr. v Štátnom akademickom ústrednom bábkovom divadle (GACTK) S. V. Obrazcova v Moskve, na Slovensku sa používala od 1950 v profesionálnych divadelných súboroch. R. 1954 vytvoril režisér J. Romanovský v Bábkovom divadle Nitra jednotný systém vodenia javajky.

Zverejnené v novembri 2013.

Javajka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javajka