jaskynné umenie

Text hesla

jaskynné umenie — umenie vytvorené človekom v jaskyniach a v skalných úkrytoch. Pojem jaskynné umenie sa primárne používa na označenie nástenných jaskynných malieb na území Európy z obdobia mladšieho paleolitu. K najvýznamnejším zachovaným pamiatkam jaskynného umenia patria maľby v jaskyniach Altamira v Španielsku (1985 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO) a Lascaux vo Francúzsku (1979 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Na Slovensku sú nástenné maľby v jaskyni Domica z obdobia neolitu (1995 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Jaskyne a skalné previsy (→ abri) výtvarne dotvorené maľbami alebo kresbami vyrytými v stenách sa okrem Európy (najmä Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Nórsko) nachádzajú aj v Afrike, Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Strednej Ázii, na Sibíri a v Austrálii.

Text hesla

jaskynné umenie — umenie vytvorené človekom v jaskyniach a v skalných úkrytoch. Pojem jaskynné umenie sa primárne používa na označenie nástenných jaskynných malieb na území Európy z obdobia mladšieho paleolitu. K najvýznamnejším zachovaným pamiatkam jaskynného umenia patria maľby v jaskyniach Altamira v Španielsku (1985 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO) a Lascaux vo Francúzsku (1979 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Na Slovensku sú nástenné maľby v jaskyni Domica z obdobia neolitu (1995 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Jaskyne a skalné previsy (→ abri) výtvarne dotvorené maľbami alebo kresbami vyrytými v stenách sa okrem Európy (najmä Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Nórsko) nachádzajú aj v Afrike, Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Strednej Ázii, na Sibíri a v Austrálii.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jaskynné umenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaskynne-umenie