jarmilka

Text hesla

jarmilka, Erophila, jarmila — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kapustovité. Jedno- až dvojročné, do 10 cm vysoké byliny, s lopatkovitými až kopijovitými listami umiestnenými v prízemnej ružici a s drobnými štvorpočetnými bielymi kvetmi usporiadanými v strapcoch, plod šešuľka, ktoré zvyčajne rastú na otvorených plochách bez súvislej rastlinnej pokrývky, na skalnatých, štrkovitých alebo piesočnatých substrátoch a v urbánnom prostredí (napr. v riedkych trávnikoch a na múroch). Patria sem napr. európske druhy jarmilka jarná (Erophila verna) s vidlicovitými až hviezdovitými chlpmi na listoch a s úzkymi elipsovitými až kopijovitými plodmi, jarmilka širokolistá (Erophila spathulata) s vidlicovitými až hviezdovitými chlpmi na listoch a so širokými elipsovitými až okrúhlastými plodmi a jarmilka včasná (Erophila praecox) s jednoduchýmim chlpmi na listoch a so širokými elipsovitými až okrúhlastými plodmi.

Text hesla

jarmilka, Erophila, jarmila — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kapustovité. Jedno- až dvojročné, do 10 cm vysoké byliny, s lopatkovitými až kopijovitými listami umiestnenými v prízemnej ružici a s drobnými štvorpočetnými bielymi kvetmi usporiadanými v strapcoch, plod šešuľka, ktoré zvyčajne rastú na otvorených plochách bez súvislej rastlinnej pokrývky, na skalnatých, štrkovitých alebo piesočnatých substrátoch a v urbánnom prostredí (napr. v riedkych trávnikoch a na múroch). Patria sem napr. európske druhy jarmilka jarná (Erophila verna) s vidlicovitými až hviezdovitými chlpmi na listoch a s úzkymi elipsovitými až kopijovitými plodmi, jarmilka širokolistá (Erophila spathulata) s vidlicovitými až hviezdovitými chlpmi na listoch a so širokými elipsovitými až okrúhlastými plodmi a jarmilka včasná (Erophila praecox) s jednoduchýmim chlpmi na listoch a so širokými elipsovitými až okrúhlastými plodmi.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 12. februára 2018.

citácia

Jarmilka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarmilka