Jarman, Derek

Text hesla

Jarman [džármen], Derek, 31. 1. 1942 Londýn – 19. 2. 1994 tamže — anglický filmový režisér, výtvarník a spisovateľ. Pôvodne študoval výtvarné umenie na londýnskej University College, čo sa prejavilo aj v jeho filmovej tvorbe. Vo svojich začiatkoch výtvarne spolupracoval na filmoch Diabli (The Devils, 1970) a Divoký mesiáš (Savage Messiah, 1972). R. 1976 vytvoril svoj dlhometrážny debut Sebastián (Sebastiane) na motívy kresťanskej legendy o sv. Sebastiánovi. Nasledoval hudobný film s punkovou tematikou Jasot (Jubilee, 1978). Najznámejším Jarmanovým filmom je Caravaggio (C., 1986), netradičný pohľad na tajomného talianskeho maliara. Film Wittgenstein (W., 1993) je viac kolážovitou mystifikačno-filozofickou esejou ako životopisom slávneho filozofa rakúskeho pôvodu. Jarmanov posledný film Modrá (Blue, 1994) je experimentom, ktorý šokoval divákov na celom svete (79-minútové premietanie jednoliatej modrej plochy sprevádzané audiozáznamom z čítania z Jarmanových denníkov). Jarman sa vo svojej tvorbe pokúšal o inovatívne poňatie sexuality (predovšetkým homosexuality), ľudského tela, výtvarného umenia, filozofie a svojej krajiny. Ďalej režíroval filmy Rozhovor anjelov (The Angelic Conversation, 1985), Posledný pohľad na Anglicko (The Last of England, 1988), Záhrada (The Garden, 1990), Eduard II. (Edward II, 1991) a i.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarman, Derek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarman-derek