Jarjabek, Dušan

Text hesla

Jarjabek, Dušan, 4. 3. 1953 Bratislava — slovenský operný spevák (barytón) a politik. Po skončení štúdia spevu na VŠMU v Bratislave u A. Hrušovskej (1976) absolvoval 1977 – 78 študijný pobyt v Teatro del Parco v Palerme u G. Cigne. Od 1980 sólista spevohry Novej scény v Bratislave, k jeho profilovým postavám patria Merkúr (J. Offenbach: Orfeus v podsvetí) a Gróf Homonay (J. Strauss ml.: Cigánsky barón). Od 1991 stály hosť a sólista Opery SND a súčasne od 1990 Komornej opery Bratislava. R. 1995 – 98 riaditeľ Novej scény a sólista Opery SND. K jeho najvýraznejším postavám v SND patrí úloha Bogdanoviča v operete Veselá vdova F. Lehára. Od 1988 vyučoval spev na VŠMU, od 2002 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Významná je aj jeho koncertná činnosť (piesne, árie). Od 1998 poslanec NR SR, venuje sa problematike kultúry a médií.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarjabek, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarjabek-dusan