jara

Text hesla

jara, Aegithina — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď irenovité. Malé vtáky s tenkými nohami a dlhším zobákom. V ich sfarbení prevláda výrazný pohlavný dimorfizmus. Samce sú svetložlté alebo zelené, samice zelenkavé. Žijú a lovia prevažne v pároch alebo v kŕdľoch s inými druhmi. Obývajú lesy, kroviny, ale i poľnohospodársku krajinu a záhrady Indie a juhovýchodnej Ázie. Sú stále, živia sa rôznym hmyzom a pavúkmi. Zo 4 druhov je najznámejšia jara čiernokrídla (Aegithina tiphia).

Zverejnené v novembri 2013.

Jara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jara