Jakubisová, Angela

Text hesla

Jakubisová, Angela, 2. 5. 1914 Štefultov, dnes časť Banskej Štiavnice – 7. 2. 1991 Zvolen — slovenská herečka. Ochotníckej divadelnej činnosti sa venovala už ako učiteľka v Podbrezovej, významné bolo jej pôsobenie v Divadelnom súbore J. Chalupku v Brezne. Zakladajúca členka Stredoslovenského divadla (dnes Divadlo J. G. Tajovského) vo Zvolene (1949). Stvárňovala prevažne postavy rázovitých dedinských žien v hrách slovenských klasických dramatikov (J. G. Tajovského, J. Palárika, S. Chalupku, J. Záborského), ktoré vždy ozvláštňovala zemitým humorom. Často stvárňovala aj energické mladé ženy v súdobých optimistických hrách slovenských aj inonárodných dramatikov. Mimoriadne zaujala ako Ranevská vo Višňovom sade A. P. Čechova (1954), Poncia v Dome Bernardy Alby F. Garcíu Lorcu (1957), Babjaková v dráme I. Bukovčana Kým kohút nezaspieva (1969) a Eva v Meridiáne J. Soloviča (1974). Hrala aj vo filmoch Panna zázračnica (1967) a Kosenie jastrabej lúky (1982). Laureátka Štátnej ceny (1951).

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubisová, Angela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubisova-angela