jakanovité

Text hesla

jakanovité, Jacanidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad kulíkotvaré. Malé až stredne veľké vtáky s krátkym zobákom, zvyčajne s rôznymi rohovinovými platničkami na čele, s krátkymi zaoblenými krídlami s ostňovitým tŕňom a s dlhými nohami aj prstami uspôsobenými na pohyb po vodnej vegetácii. Dobre plávajú a potápajú sa, lietajú však ťažkopádnejšie. Rozšírené sú v jazerných a močiarnych oblastiach južnej pologule (v Afrike, Južnej Amerike, Austrálii). Zvyčajne sú stále, počas hniezdenia väčšinu rodičovských povinností preberajú samce, ktoré sedia na vajciach a vodia mláďatá. Jakanovité sa živia vodnými živočíchmi (prevažne hmyzom) a semenami vodných rastlín, na ktorých hniezdia. Patrí sem 6 rodov s 8 druhmi, napr. jakana modročelá (Actophilornis africanus) s hnedým trupom a bielou prednou časťou krku a tváre, ktorá sa vyskytuje v Afrike, a čierny druh jakana červenočelá (Jacana jacana) s hnedým chrbtom, krídlami so žltými letkami a so žltým zobákom s červeným čelovým lalokom, ktorý žije v Južnej Amerike.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakanovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakanovite