jadrovník

Text hesla

jadrovník, seminatio — vnútorná časť dužinatej malvice zložená z jednotlivých plodolistov obsahujúcich semená (→ jadierko); na priečnom reze malvice (napr. jablka alebo hrušky) vytvára charakteristický obrazec (hviezdu).

Text hesla

jadrovník, seminatio — vnútorná časť dužinatej malvice zložená z jednotlivých plodolistov obsahujúcich semená (→ jadierko); na priečnom reze malvice (napr. jablka alebo hrušky) vytvára charakteristický obrazec (hviezdu).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jadrovník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jadrovnik