Jacobsonov orgán

Text hesla

Jacobsonov orgán [-kob-], vomeronazálny orgán, organum vomeronasale — druhotný čuchový orgán živočíchov (najmä plazov a niektorých cicavcov) vznikajúci ako vakovitá vydutina ústnej dutiny do nosnej. Obsahuje špecifické receptory spojené s G-proteínmi rozoznávajúcimi molekuly chemických látok a vzniknuté signály sa prenášajú do hypotalamu a i. častí mozgu. Jaštery a hady za pomoci jazyka prenášajú do dutiny Jacobsonovho orgánu v hornej časti podnebia ústnej dutiny jednotlivé molekuly pachov, pomocou ktorých sa orientujú v priestore napr. pri vyhľadávaní koristi, korytnačky pomocou Jacobsonovho orgánu rozoznávajú aj chuťové vnemy. Vomeronazálny orgán (jeho pozostatky) sa vyskytuje u väčšiny dospelých osôb. Považuje sa za atavizmus, pretože sa v ňom nepodarilo preukázať prítomnosť zmyslových receptorových buniek ani neurónov. Nazvaný podľa dán. anatóma Ludwiga Levina Jacobsona (*1783, †1843).

Zverejnené v novembri 2013.

Jacobsonov orgán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jacobsonov-organ