Jablonovský, František

Text hesla

Jablonovský, František (Fero), 29. 7. 1956 Modra — slovenský typograf, karikaturista, ilustrátor a publicista.

V tvorbe sa venuje kreslenému humoru a karikatúre, knižnej typografii a grafickému dizajnu. Spoluzakladateľ Slovenskej únie karikaturistov. Vydal niekoľko zbierok kresleného humoru, napr. Poďme teda do Európy (1990), Bratislava (2000), To je ale veľké nedorozumenie (1992), Amerika za 500 (1992) a i. Zaoberá sa aj organizovaním výstav kresleného humoru i výskumom dejín karikatúry na Slovensku (spracoval a knižne vydal dielo Jozefa Scheka).

Text hesla

Jablonovský, František (Fero), 29. 7. 1956 Modra — slovenský typograf, karikaturista, ilustrátor a publicista.

V tvorbe sa venuje kreslenému humoru a karikatúre, knižnej typografii a grafickému dizajnu. Spoluzakladateľ Slovenskej únie karikaturistov. Vydal niekoľko zbierok kresleného humoru, napr. Poďme teda do Európy (1990), Bratislava (2000), To je ale veľké nedorozumenie (1992), Amerika za 500 (1992) a i. Zaoberá sa aj organizovaním výstav kresleného humoru i výskumom dejín karikatúry na Slovensku (spracoval a knižne vydal dielo Jozefa Scheka).

Zverejnené v novembri 2013.

Jablonovský, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonovsky-frantisek