izotopový vek

Text hesla

izotopový vek, rádiometrický vek, starší názov absolútny vek — vek geologického objektu, minerálu alebo horniny, ktorý bol určený metódou izotopovej geochronológie.

Text hesla

izotopový vek, rádiometrický vek, starší názov absolútny vek — vek geologického objektu, minerálu alebo horniny, ktorý bol určený metódou izotopovej geochronológie.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izotopový vek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izotopovy-vek