izospóra

Text hesla

izospóra [gr.], Isospora — rod jednobunkových výtrusovcov z triedy kokcídie parazitujúci v tráviacej sústave vtákov a cicavcov vrátane človeka. Izospóry patria k črevným kokcídiám, vyvolávajú hnačkové ochorenie izosporózu (→ kokcidióza). U človeka sa vyskytujú napr. druhy Isospora hominis, Isospora natalensis a klinicky najvýznamnejší druh Isospora belli (vytvára oválne bezfarebné oocysty veľkosti 25 – 33 x 12 – 16 μm, ktoré dozrievajú 2 – 3 dni, v každej oocyste sú dve sporocysty a v každej sporocyste štyri merozoity), pri živočíchoch napr. druhy Isospora bigemina, Isospora rivolta a Isospora felis, ktoré vyvolávajú ochorenia psov a mačiek, najznámejší je druh Isospora suis vyvolávajúci izosporózu prasiat, ktorá sa prejavuje neonatálnym zápalom tenkého čreva a deštrukciou klkov epitelu tenkého čreva.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 12. februára 2018.

Izospóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izospora