izoleucín

Text hesla

izoleucín [gr.], skr. Ile, CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH — esenciálna aminokyselina s rozvetveným nepolárnym bočným reťazcom. Keďže sú v molekule izoleucínu prítomné dve stereogénne centrá, vytvára štyri stereoizoméry, z ktorých len jeden (kyselina (2S,3S)-2-amino-3-metylpentánová) je zložkou proteínov. Izoleucín spolu s leucínom a valínom tvorí viac ako tretinu všetkých aminokyselín, ktoré sa vyskytujú vo svalovom tkanive a majú významné postavenie v energetickom metabolizme svalov. Predstavujú okamžitý zdroj energie, pretože sú využiteľné priamo z krvného obehu, odkiaľ prechádzajú do svalových buniek. Medzi potraviny s vysokým obsahom izoleucínu patria vajcia, morčacie, kuracie a jahňacie mäso, syry, ryby a i.

Zverejnené v novembri 2013.

Izoleucín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izoleucin