izídium

Text hesla

izídium [gr.] — jednoduchý alebo rozkonárený výrastok na stielke lichenizovanej huby, vegetatívny rozmnožovací útvar, ktorý sa vyskytuje napr. pri rodoch napúchavec (Leptogium) a štítnatec (Peltigera).

Text hesla

izídium [gr.] — jednoduchý alebo rozkonárený výrastok na stielke lichenizovanej huby, vegetatívny rozmnožovací útvar, ktorý sa vyskytuje napr. pri rodoch napúchavec (Leptogium) a štítnatec (Peltigera).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izídium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izidium