ixovec

Popis ilustrácie

Ixovec priedušnicový

Text hesla

ixovec [gr.], Syngamus — rod z kmeňa hlístovce (Nematoda), rad mechovcotvaré (Strongylida). Patrí sem napr. druh ixovec priedušnicový (Syngamus tracheae), ktorý parazituje v priedušnici najmä hrabavých vtákov (napr. sliepok a bažantov) a spôsobuje ochorenie dýchacích ciest (→ syngamóza). Samček s dĺžkou okolo 4 mm sa trvalo pridŕža pohlavného otvoru väčšej (s dĺžkou okolo 13 mm) samičky. Larvy žijú voľne alebo v medzihostiteľoch, najmä v dážďovkách, slimákoch a v larvách múch. Ixovec sa živí krvou hostiteľa, do ktorého sa dostane larva zvyčajne prehltnutím medzihostiteľa (cez črevo putujú larvy do ciev a cez pľúca sa prevŕtavajú do dýchacích ciest).

Zverejnené v novembri 2013.

Ixovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ixovec