Ivanovskij, Dmitrij Iosifovič

Text hesla

Ivanovskij, Dmitrij Iosifovič, 9. 11. 1864 Nizy, Leningradská oblasť – 20. 4. 1920 Rostov nad Donom — ruský rastlinný fyziológ a mikrobiológ, zakladateľ virológie. Od 1890 asistent botanického laboratória, 1895 – 1901 súkromný docent na univerzite v Petrohrade, 1901 – 15 na univerzite vo Varšave, od 1915 na univerzite v Rostove nad Donom. Zaoberal sa najmä chorobami tabaku, neskôr fyziológiou rastlín a pôdnou mikrobiológiou. R. 1892 ako prvý rozlíšil vírusy od baktérií na modeli pôvodcu tabakovej mozaiky. Dokázal, že choroba sa prenáša šťavou z chorej rastliny na zdravú a jej pôvodca je menší ako baktérie. Pri experimentoch používal Chamberlandove porcelánové filtre (Charles Chamberland, *1851, †1908) s malými otvormi, cez ktoré nemohli prechádzať dovtedy známe mikroorganizmy. R. 1898 podobné výsledky publikoval aj holandský mikrobiológ a botanik Martinus Willem Beijerinck (*1851, †1931).

Zverejnené v novembri 2013.

Ivanovskij, Dmitrij Iosifovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanovskij-dmitrij-iosifovic