Ivanovce

Text hesla

Ivanovce — obec v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji v južnej časti Považského podolia na úpätí Bielych Karpát, 200 m n. m.; 958 obyvateľov (2017). Leží na odlesnenom rovinnom až pahorkatinnom území náplavových kužeľov a na nive Váhu, čiastočne na zalesnených svahoch Bielych Karpát.

Písomne doložená 1477 ako Iwanolcz, 1479 Iwanowlcz, 1500 Iwanovcz, 1502 Iwanowycz, 1522 Ewanocz, Iwanocz, 1773 Ivanócz, Ivanocz, Ivanowcze, 1786 Iwanocz, Iwanowce, 1808 Ivanócz, Iwanowce, 1863 – 1902 Ivanóc, 1907 – 13 Ivánháza, 1920 Ivanovce. Patrila panstvu Beckov, neskôr viacerým zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, chovom oviec a dobytka, po 1918 tkaním plátna a kobercov. Archeologické nálezy: na skalnom ostrohu Skalka osídlenie z paleolitu (szeletien) s nálezmi kamenných štiepaných hrotov, čepelí a škrabadiel, sídliská ludanickej a bošáckej skupiny s nálezmi deštruovaných zrubových obydlí, osada maďarovskej kultúry opevnená hlineným valom s kamenným obložením a dvoma priekopami; depot bronzových a zlatých ženských šperkov, súbor bronzových nádob a spôn z mladšej bronzovej doby z prostredia lužickej kultúry a depot mincí v nádobe z rímskej doby.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. júla 2018.

Ivanovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanovce