Istropolitana

Text hesla

Istropolitana

1. → Univerzita Istropolitana;

2. od 1990 Projekt Istropolitana, Istropolitana Project — medzinárodný festival divadelných škôl usporadúvaný od 1977 v dvojročných intervaloch Divadelnou fakultou VŠMU v Bratislave. Prezentuje tvorbu študentov domácich i zahraničných vysokých divadelných škôl. Pôvodne sa ho zúčastňovali len divadelné školy zo socialistických krajín, po 1990 po rozšírení účasti o divadelné školy z celého sveta zaznamenal významný rozvoj. Od 1980 je zaradený do kalendára medzinárodných divadelných festivalov UNESCO.

Zverejnené v novembri 2013.

Istropolitana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istropolitana