iskerníkovité

Popis ilustrácie

Iskerník prudký

Text hesla

iskerníkovité, Ranunculaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Byliny, zriedkavejšie kry alebo liany. Majú pravidelné alebo súmerné kvety vyrastajúce jednotlivo alebo zoskupené zvyčajne do vrcholíkovitých súkvetí, kvetné obaly diferencované na kalich a korunu (alebo kalich tvarom a farbou pripomína korunu premenenú na nektáriá) a veľký počet tyčiniek i piestikov, plod zvyčajne mechúrik alebo nažka, zriedkavejšie bobuľa. Patrí sem okolo 60 rodov s približne 3-tis. druhmi rozšírenými takmer na celej Zemi, najmä v miernom až v chladnom pásme severnej pologule. Väčšina druhov čeľade vytvára vo svojich pletivách toxické alkaloidy (napr. akonitín) alebo laktónový glykozid ranunkulín (odtiaľ vedecký názov rodu iskerník), mnohé sa využívajú na farmakologické účely; dôležité, tzv. neresové rastliny (→ neresenie rýb).

Na Slovensku sa vyskytuje okolo 25 rodov, napr. blyskáč, čemerica, hlaváčik, močiarka, prilbica, plamienok, poniklec, ostrôžka, orlíček, veternica, žltohlav a záružlie; najrozšírenejší a počtom zvyčajne žltokvetých druhov (26) najbohatší je rod iskerník (Ranunculus), do ktorého patria napr. lesný druh iskerník zlatožltý (Ranunculus auricomus), zvyčajne na lúkach a pasienkoch sa vyskytujúce druhy iskerník prudký (Ranunculus acris) a iskerník mnohokvetý (Ranunculus polyanthemos), spravidla vo vlhkom prostredí rastúce druhy iskerník plazivý (Ranunculus repens) a iskerník plamenný (Ranunculus flammula) a vo vysokohorskom prostredí rastúce druhy iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis) s bielymi kvetmi, iskerník veľhorský (Ranunculus oreophilus) a iskerník trpasličí (Ranunculus pygmaeus). K zriedkavým druhom zaradeným v Červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR patria napr. iskerník karpatský (Ranunculus carpaticus), iskerník odnožený (Ranunculus pedatus) a iskerník mnoholistý (Ranunculus polyphyllus).

Zverejnené v novembri 2013.

Iskerníkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iskernikovite