Iskandar

Text hesla

Iskandar, aj Iskandar Munší, plným menom Iskandar beg Türkmen Muhammad Júsuf Mavarich, asi 1560 – 1634 Tabríz — perzský kronikár a historik turkménskeho pôvodu. Po vyučení za pisára nastúpil do služieb šáha Abbása I. Veľkého. R. 1592 alebo 1593 bol vymenovaný za vrchného sekretára (munší, odtiaľ jeho neskoršie meno beg Munší) a usadil sa v hlavnom meste safíjovskej ríše Isfaháne. Na prelome 16. a 17. stor. sprevádzal šáha na jeho vojenských ťaženiach a opisoval jeho vojenské úspechy, politiku, ale aj ekonomiku, kultúru a život na dobytých juhokaukazských územiach. Výsledkom jeho práce bola monumentálna kronika História sveta Abbása I. Veľkého (Tárích-i álamárá-je Abbásí, 1616 – 29) zachytávajúca dejiny safíjovskej ríše od vlády šáha Tahmáspa I. až po Abbása I. Veľkého, ktorá dodnes patrí ku kľúčovým prameňom skúmania histórie Safíjovcov. Po Abbásovej smrti napísal Pokračovanie histórie sveta Abbása I. Veľkého (Zeil-e tárích-i álamárá-je Abbásí) o prvých rokoch vlády šáha Safího I. (*1611, †1642, vládol od 1629). Autor Dívánu a textov o umení.

Zverejnené v novembri 2013.

Iskandar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iskandar