írsky mach

Text hesla

írsky mach — slovenský názov druhu Chondrus crispus (červené riasy) vyskytujúceho sa na severoatlantických skalnatých pobrežiach. Stielky obsahujú polysacharidy karagény (aj samotná sušená stielka írskeho machu sa nazýva karagén), proteíny a minerálne látky (napr. jód a síru). V Karibiku sa z neho pripravuje nápoj, ktorý sa využíva ako afrodiziakum.

Zverejnené v novembri 2013.

Írsky mach [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irsky-mach