intubácia

Text hesla

intubácia [lat.] — zavedenie pružnej rúrky do priedušnice (cez nos alebo cez ústa). Umožňuje mechanickú ventiláciu pľúc a odsávanie sekrétov a zabraňuje vdýchnutiu obsahu žalúdka. Intubácia je indikovaná najčastejšie pri akútnych alebo chronických obštrukciách dýchacích ciest alebo pri kardiopulmonálnej resuscitácii, často je súčasťou celkovej anestézie.

Zverejnené v novembri 2013.

Intubácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intubacia