internuncius

Text hesla

internuncius [lat.] — mimoriadny pápežský vyslanec (legát) pôsobiaci ako diplomatický zástupca Svätej stolice v danom štáte a súčasne ako vyslanec pri partikulárnej cirkvi v tomto štáte. Obvykle má splnomocnenie viesť v určitej etape rokovania medzi Svätou stolicou a príslušným štátom. Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (1961) ho zaraďuje do druhej triedy šéfov misií akreditovaných pri hlave štátu (článok 14).

Zverejnené v novembri 2013.

Internuncius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/internuncius