inkubus

Text hesla

inkubus, lat. incubus —

1. pôvodne v gréckej a rímskej mytológii démon spôsobujúci ženám aj mužom (neskôr len ženám) zlé, prípadne erotické sny. Bol stotožňovaný s Faunom. V stredovekej kresťanskej démonológii posadnutie démonom mužského pohlavia, ktorý na ženy zostupuje v spánku so sexuálnym zámerom; démon v podobe ženy sa nazýva sukkubus (succubus). Z nedovoleného pohlavného styku s inkubom (s diablom) boli obviňované ženy v období prenasledovania bosoriek (→ inkvizícia);

2. zlý sen, nočná mora, blud, presvedčenie o prítomnosti iného indivídua vo vlastnom tele.

Text hesla

inkubus, lat. incubus —

1. pôvodne v gréckej a rímskej mytológii démon spôsobujúci ženám aj mužom (neskôr len ženám) zlé, prípadne erotické sny. Bol stotožňovaný s Faunom. V stredovekej kresťanskej démonológii posadnutie démonom mužského pohlavia, ktorý na ženy zostupuje v spánku so sexuálnym zámerom; démon v podobe ženy sa nazýva sukkubus (succubus). Z nedovoleného pohlavného styku s inkubom (s diablom) boli obviňované ženy v období prenasledovania bosoriek (→ inkvizícia);

2. zlý sen, nočná mora, blud, presvedčenie o prítomnosti iného indivídua vo vlastnom tele.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inkubus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inkubus