indigovník

Popis ilustrácie

Indigovník farbiarsky

Text hesla

indigovník, Indigofera — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bôbovité. Byliny, polokry alebo kry. Patrí sem okolo 700 druhov rastúcich najmä v tropických oblastiach Afriky, Indie a Číny a na ostrove Cejlón. K najvýznamnejším patrí okolo 1 metra vysoký druh indigovník farbiarsky (Indigofera tinctoria) s nepárnoperovito zloženými listami a ružovými kvetmi s motýľovitou korunou obsahujúci v listoch glykozid indikán, ktorý sa kvasením štiepi na D-glukózu a bezfarebný indoxyl prechádzajúci na vzduchu na farbivo indigo. Okrem Afriky a Ázie sa na juhu USA, na Novom Zélande a v Austrálii pestujú krmovinársky významné druhy, napr. 1 – 1,5 m vysoký Indigofera hirsuta s červenými kvetmi, Indigofera spicata s ružovými alebo s červenými kvetmi, Indigofera arenaria a Indigofera cordifolia, ako okrasné kríky sa napr. pestujú 1 – 1,8 m vysoký druh indigovník himalájsky (Indigofera heterantha, Indigofera gerardiana) s purpurastoružovými kvetmi a opadavý, do 50 cm vysoký druh Indigofera decora s bielymi alebo s ružovými kvetmi.

Zverejnené v novembri 2013.

Indigovník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indigovnik