Ilidža

Text hesla

Ilidža — mesto v Bosne a Hercegovine, predmestie Sarajeva v západnej časti jeho aglomerácie; 72-tis. obyvateľov (2013). Priemysel potravinársky, elektronický, strojársky.

Územie osídlené už v neolite, mesto vzniklo pravdepodobne začiatkom 15. stor. na mieste pôvodnej rímskej kolónie Aqua Sulphurae. R. 1992 – 95 rozdelené medzi bosnianskych Moslimov a Srbov.

Významné turistické stredisko v zázemí Sarajeva a v blízkosti pohoria Igman (letná turistika, zimné športy; množstvo športových zariadení vybudovaných pre Zimné olympijské hry 1984) a liečebných kúpeľov Vrelo Bosne s termálnymi, rádioaktívnymi a sírnymi prameňmi (liečenie reumatizmu a ženských chorôb).

Stavebné pamiatky: most (Rimski Most, 1. polovica 16. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 23. septembra 2018.

Ilidža [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ilidza