hypoxémia

Text hesla

hypoxémia [gr.] — znížené množstvo kyslíka v krvi; znížený parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi (menej ako 9 kPa, u osôb starších než 40 rokov menej ako 8 kPa). Hypoxémia môže vzniknúť následkom zníženej schopnosti pľúc okysličovať artériovú krv alebo následkom zníženého obsahu kyslíka v zmiešanej žilovej krvi, napr. pri chronických chorobách dýchacích ciest (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc), zápale pľúc alebo chorobách pľúcneho riečiska.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypoxémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypoxemia