hypovolémia

Text hesla

hypovolémia [gr. + lat.] — znížený objem cirkulujúcej krvi oproti fyziologickému, normálnemu objemu krvi (normovolémia). Vyskytuje sa pri výraznom alebo dlhodobom miernom krvácaní, poruchách pečene, najčastejšie pri dehydratácii organizmu (pobyt v prehriatom prostredí s nedostatkom vody, vracanie alebo hnačky). Pri hypovolémii sa znižuje krvný tlak (→ hypotenzia). Opak hypervolémia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypovolémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypovolemia